Rękawowa resekcja żołądka

 

Rękawowa resekcja żołądka (Sleeve Resection)

Rękawowa resekcja żołądka (sleeve resection) to procedura restrykcyjna polegająca na usunięciu 2/3 bocznych żołądka. Powoduje to że z „worka” jakim jest prawidłowy żołądek tworzony jest wąski„rękaw”. Mechanizm działania rękawowej resekcji żołądka polega na zmniejszeniu pojemności żołądka o około 90% (tzn. że po zabiegu pacjent jednorazowo zjeść może 1/10 dotychczasowej objętości posiłku), przyspieszone zostaje przechodzenie treści pokarmowej przez żołądek oraz znacznie spada wydzielanie greliny, tzw. „hormonu głodu” produkowanego przez komórki zlokalizowane w dnie żołądka, części usuwanej podczas sleeve resection a odpowiedzialnego za długo utrzymujące się poczucie głodu.

Zabieg wykonujemy całkowicie metodą laparoskopową, co zdecydowanie zmniejsza uraz okołooperacyjny, poprawia komfort pacjentka po zabiegu i przyspiesza powrót do pełnej aktywności fizycznej.  Rękawowa resekcja żołądka pozwala na utratę średnio 60 % nadwagi podczas pierwszych 2 lat. Łączne ryzyko powikłań po tej operacji wynosi około 1-2%, a sam zabieg jest nieodwracalny (czyli nie mamy możliwości odtworzenia anatomii przewodu pokarmowego do stanu sprzed zabiegu). 

W przypadku braku efektu lub niezadowalającej utraty masy ciała możemy w dalszym etapie leczenia zaproponować pacjentom po rękawowej resekcji żołądka wykonanie kolejnych zabiegów bariatrycznych tj. BPD (biliopancreatic diversion/duodenal switch), gastric by-pass lub re-sleeve resection.