Chirurgiczne metody leczenia otyłości

Od momentu wprowadzenia do medycyny chirurgicznych zabiegów leczenia otyłości około 30 lat temu opracowano kilkanaście różnych metod operacyjnych. Niektóre z nich nie są już wykonywane ze względu na niezadowalające wyniki, niektóre są dopiero w fazie testów i eksperymentów. Są też metody które przez lata potwierdziły swoją skuteczność i takie właśnie wykonujemy na naszym Oddziale. Efekt tych zabiegów przebiega wg dwóch mechanizmów. Pierwszy to tzw. działanie restrykcyjne polegające na ograniczeniu ilości spożywanego pokarmu. Drugi mechanizm to upośledzenie wchłaniania gdy spożyty pokarm zostaje wchłonięty przez przewód pokarmowy jedynie w części, reszta zaś jest wydalana wraz z kałem. Wykonywane przez nas operację w większości korzystają z obu tych mechanizmów działania.

Mankietowa resekcja żołądka (ang. Sleeve resection)

Laparoskopowa mankietowa resekcja żołądka (znana także jako rękawowa resekcja żołądka) jest obecnie najczęściej wykonywanym zabiegiem bariatrycznym na świecie. W dużym skrócie operacja polega na usunięciu 75% żołądka wytwarzając wąski „rękaw” nowego żołądka o pojemności zmniejszonej o 90%. Oprócz zmniejszenia objętości żołądka, przyspiesza się również przechodzenie pokarmu do dalszych części przewodu pokarmowego i zmienia się wydzielanie hormonów uczestniczących w regulacji mechanizmu głód-sytość. Rezultatem zabiegu jest redukcja masy ciała średnio o 60-66% nadwagi.
Źródło: http://dieta.mp.pl/odchudzanie/leczeniechirurgiczne/show.html?id=63452

Wyłączenie żołądkowe ( ang. Gastric Bypass)

Operacja gastric bypass-u jest stosowana z powodzeniem od ponad 30 lat. Polega na wytworzeniu z górnej części żołądka małego zbiornika do którego doszywa się jelito cienkie. W rezultacie pokarm przechodzi jedynie przez przełyk, niewielki zbiornik żołądka oraz dalszy odcinek jelita cienkiego omijając większą część żołądka, dwunastnicę i pierwsze 150cm jelita cienkiego. Efektem zabiegu jest redukcja masy ciała o około 70% nadwagi.
Źródło: http://dieta.mp.pl/odchudzanie/leczeniechirurgiczne/show.html?id=63454

 

Obecnie istnieją dwie możliwości wykonania operacji wyłączenia żołądkowego:

  • Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGBP) – klasyczna metoda wymagająca wytworzenia dwóch zespoleń na przewodzie pokarmowym.
  • Mini Gastric Bypass (MGB) – metoda uproszczona wymagająca wytworzenia jednego zespolenia jelitowo żołądkowego. Szeroko stosowana od kilku lat, o skuteczności porównywalnej do metody klasycznej.

Regulowana opaska żołądkowa (ang. Adjustable Gastric Banding)

Zabieg założenia regulowanej opaski żołądkowej polega na wszczepieniu specjalnej opaski która dzieli żołądek na dwie części: górną o pojemności 10-15ml oraz dolną. W czasie operacji nie przecina się żołądka i nie wykonuje się żadnych zespoleń. Pokarm docierając do żołądka wypełnia w pierwszej kolejności górny zbiornik powodując jego rozciągnięcie i uczucie sytości i dopiero po pewnym czasie przechodzi powoli pokonując opór opaski do dolnej części żołądka. Poprzez specjalny port umieszczony pod skórą opaskę można napełniać płynem i dzięki temu regulować stopień zwężenia połączenia między częściami żołądka. Efektem zabiegu jest redukcja masy ciała o około 50% nadwagi. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania opaski po zabiegu jest systematyczne kontrolowanie jej położenia i działania. Zaniechanie kontroli w większości przypadków powoduje brak efektu redukcji wagi.
Źródło: http://dieta.mp.pl/odchudzanie/leczeniechirurgiczne/show.html?id=63449